Posts Tagged חופש דיבור

השתקת משתמשים – התראות על חוות דעת ודיבה

כבר כתבנו על הרצון של ספקים לסתום את הפה למשתמשים בעבר, אבל נראה שלאחרונה הרצון והנסיון הזה גבר והמשיך.. בשיחה באתר המשתמשים שלנו על מחיקת חוות דעת לא מחמיאות, ויחד הגענו לשיפור המנגנון באתר, לפי כמה עיצות שניתנו בשיחה, בין השאר ע"י sivans ו-shirdudi, ועוד מספר אימיילים שקיבלנו אחרי, לפני, ומסביב.

כידוע, וכפי שהראנו בעבר, אנחנו עושים כמה שאפשר כדי לתת למשתמשים שלנו את מה שהם צריכים באמת. בפעם, נראה שצריך לתת לספקים לחשוב פעמיים לפני בקשה והתראה על דיבה ללקוחות שלהם.

כרטיס העסק של ספק נראה כך:

כרטיס עסק

בתוך הפרטים נמצא קישור "פרטים נוספים". לחצו עליו ותקבלו את המסך הבא:

פרטים על חוות הדעת

שימו לב לשורה האחרונה. מספר חוות הדעת שהוסתרו עקב פניה של ספק באיום לתביעה יצויין שם.

כמה נקודות למחשבה:

  • כרגע לא נחיל רטרואקטיבית את החוק על כל חוות הדעת.
  • חוות דעת שיגיעו לבית משפט יוסרו מהרשימה הזו עד בירור סופי – אנחנו חא מעוניינים להגן על משתמשים אשר באמת מוציאים דיבה של עסק אלא רק על אלו שנפלים קורבן לעסק מנסה למצא דרכים להעלים חוות דעת שליליות עליו באתר.
  • חוות דעת שיוסרו עקב שימוש בלשון נמוכה (קללות וכיוב) גם לא ימצאו ברשימה הזו – אנחנו מעודדים שיח תרבותי ככל האפשר.

יש לכם רעיונות נוספים?

Comments (2)