Posts Tagged עידכון

לראות חוות דעת שהוסתרו

במיטמיט חוות דעת מוסתרות ממספר סיבות. ייתכן שמחקתם אותן, ייתכן שספק ביקש להסתיר עקב חשש לדיבה, ייתכן שהשפה של חוות הדעת היתה בעיתית (קללות וכדומה). מאותו רגע חוות הדעת שלכם לא נראית באתר.

אולם לעיתים אתם עצמכם עדיין רוצים לראות את חוות הדעת, ולכן פתחנו במיוחד בשבילכם דף בפרופיל שלכם המציג את חוות הדעת המוסתרות שלכם. הדף הזה נראה רק בשבילכם, ורק אם יש לכם חוות דעת מוסתרות. דרכו תוכלו לעדכן את התוכן ולבקש להחזיר את חוות הדעת.

image

Comments (2)

איך מעדכנים חוות דעת?

משתמשים רבים מעוניינים לעדכן את חוות דעתם: את הציון שנתנו, חלק מהטקסט, חלק מהחוויות. הסיבות הן רבות ומגווונות (מספק שהתנהג נהדר חתונה אבל פישל אחר כך, ועד טעות טכנית בהכנסת חוות הדעת).

יש שלוש שיטות לשנות את חוות הדעת שלכם:

  • דרך הפרופיל שלכם:

changeReview1

  • דרך חוות הדעת שלכם בדף הבית של הספק:

changeReview3

  • דרך עמוד הבית של הספק:

changeReview2

להגיב